Đồng phục bệnh nhân

Đồng phục bệnh nhân Thomas Nguyen bao gồm các loại trang phục cho bệnh nhân thông thường, bệnh nhân nặng và các sản phụ. Thiết kế đồng phục dựa trên quy định tại các điều 15,16,17 chương III của thông tư 45/2015/TT-BYT về trang phục của bệnh nhân. Đồng phục đề cao thoáng mát, thoải mái và tiện lợi hoàn hảo nhất cho bệnh nhân.

Mã: ĐỒNG PHỤC BỆNH NHÂN Danh mục: