Đồng phục y tá điều dưỡng

Đồng phục y tá điều dưỡng tại Thomas Nguyen Uniform được theo đúng quy định trong thông tư 45 của Bộ y tế. Hoặc cũng có thể được thiết kế cách điệu theo yêu cầu của cơ sở y tế giúp đồng phục trở nên độc đáo, ấn tượng. Bộ đồng phục bao gồm đầy đủ từ quần áo cho đến phụ kiện đồng phục như: áo, quần, áo liền váy và mũ.

Mã: ĐỒNG PHỤC Y TÁ ĐIỀU DƯỠNG Danh mục: