Xây dựng thương hiệu & những bài học

May đồng phục – Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

Thương hiệu là hình ảnh có tính chất văn hoá, lý tính, cảm tính, trực quan và độc quyền mà bạn liên tưởng tới khi nhắc đến một sản phẩm hay một công ty. (Building strong Brands – David A. Aaker). Ngày nay, các doanh nghiệp đều tập trung xây dựng thương hiệu. Thương hiệu…

Xem tiếp
Màu sắc của thương hiệu

Tài sản lớn nhất và cũng là cách dễ nhất để làm người tiêu dùng rung động với một thương hiệu là qua màu sắc. Chúng có khả năng phát đi ngay lập tức thông điệp và ý nghĩa của một thương hiệu. Vậy màu sắc của thương hiệu có ý nghĩa như thế nào?

Xem tiếp