Tin mới nhất – Góc Thomas Nguyen Unifrom

Màu sắc của thương hiệu

Tài sản lớn nhất và cũng là cách dễ nhất để làm người tiêu dùng rung động với một thương hiệu là qua màu sắc. Chúng có khả năng phát đi ngay lập tức thông điệp và ý nghĩa của một thương hiệu. Vậy màu sắc của thương hiệu có ý nghĩa như thế nào?

Xem tiếp